Nano ochrana povrchů ze dřeva

NanoWay+ Dřevo je specificky vyvinutá hydrofobní a oleofobní ochrana povrchů ze dřeva (interiér i exteriér).

NanoWay+ Dřevo 250ml

Popis produktu

NANOWAY+ MINERAL je transparentní membránová ochrana minerálních povrchů. Chrání povrch před hloubkovým znečištěním a před průnikem vody a vodních nečistot do struktury povrchu. Díky svému unikátnímu složení proniká do hloubky materiálu, aniž by změnila jeho podstatu i vzhled a vytvoří tak hydrofobní a oleofobní ochranu. Po aplikaci zůstává povrch paropropustný!

Výhody & Použití

NANOWAY+ DŘEVO je specificky vyvinutá hydrofobní a oleofobní ochrana povrchů ze dřeva. Na bázi fluoropolymerů vytváří na povrchu ultratenkou hydrofobní neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, oleji, mastnotě a agresivním nečistotám se samočistícím účinkem.

Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním, řasám a vytváří tak velmi hygienický povrch. Chrání i proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazovacím solím), žloutnutí, hnilobě a UV záření. Velmi vysoká odolnost proti stárnutí dřeva. Neviditelný film, který nemění nebo téměř nezmění původní vzhled povrchu. Údržba dřeva v interiéru i v exteriéru je velice snadná, kapaliny stačí setřít.

Použití: Díky své univerzálnosti lze aplikaci použít téměř všude: zahradní nábytek, ploty, pergoly, dřevěné obložení, podlahy a další povrchy ze dřeva. Vhodné jak do exteriéru i interiéru.

Aplikace

  • Produkt vždy aplikujte na čistý a suchý povrch! Před aplikací zbavte povrch nečistot a prachových částic!
  • Produkt je připraven k přímému použití, používá se na čistých a suchých površích, které nejsou horké nebo na slunci. Před použitím VŽDY důkladně protřepat.
  • Teplota vhodná pro aplikaci: +10°C až +25°C!
  • Produkt aplikujte důkladně ve vzdálenosti 20cm od povrchu! Aplikaci provádějte křížem, místo vedle místa!
  • Poté nechte zaschnout 3-6 hodin v závislosti na typu podkladu.
  • V případě, že je povrch extrémně savý aplikaci opakujte!
  • Vydatnost: 8-12 m2/L v závislosti na tvrdosti dřeva a poréznosti povrchu.

Skladování & Bezpečnost

Přípravek musí být skladován na suchém a chladném místě (+10°C - +25°C) určené k tomuto účelu a v uzavřených obalech k tomu určených v bezpečnostním listě. Při splnění těchto podmínek je doba trvanlivosti produktu 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnost: Neobsahuje ředidla a není hořlavý! Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. NEBEZPEČÍ! Obsahuje: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Ukázka použití

Dřevo je jedním z nejčastěji používaných materiálů v domácnosti a na zahradě. Prostředků na ochranu je celá řada. My vám však nabízíme moderní řešení v podobě nano impregnace NanoWay+, která se aplikuje snadno pomocí rozprašovače.

Dopřejte svému dřevěnému nábytku maximální ochranu nejen proti vodě, ale i plísním, mechu či řasám.

V praktické ukázce jsme pro vás prostředek aplikovali na dřevěnou područku u zahradního křesla. Pro možnost porovnání jsou k dispozici dva vzorky - ošetřená a neošetřená područka. Z videa je zřejmé, jak se voda dostává do struktury neošetřeného povrchu, zatím co u naimpregnované područky se tvoří kapičky, které buď stečou po povrchu, nebo je možné je následně jednoduše setřít. Jak jednoduché...