Plazmová povrchová úprava activeJET

Tryskou lze opracovávat plochy, 3D předměty, hladké povrchy, porézní povrchy i povrchy s mírnými prohlubněmi. Úprava je vhodná pro všechny druhy povrchů, i pro materiály citlivé na vysoké teploty.

activeJET je zařízení pro plazmovou povrchovou úpravu za atmosférického tlaku.

Aktivace povrchu

Aktivace povrchu

activeJET mění povrchovou energii materiálu a způsobuje tak zlepšení adheze povlaků k povrchu.

Materiály:

Kov, plast, sklo, keramika, dřevo, pryž, lakované povrchy, a další...

Příklady použití:

Lepení

Při aktivaci povrchu před lepením se několikanásobně zvyšuje pevnost spoje.

Odolnost vrstev

Odolnost vrstev

Před úpravou povrchu materiálů activeJETem se zvýší odolnost následně nanesených povlaků před mechanickými a chemickými vlivy.

Materiály:

Barva, lak, a další...

Příklady použití:

Barvy a laky

Pomocí activeJETu se výrazně zvýší odolnost barev a laků před otěrem a degradací způsobenou chemickými vlivy.

Čištění a odmaštění

Čištění a odmaštění

activeJET rychle a kvalitně odstraňuje všechny mikro nečistoty z povrchu. Nahrazuje tak složité chemické a mechanické čištění.

Materiály:

Kov, plast, sklo, pryž, a další...

Příklady použití:

Kovy

Použitím activeJETu se nahrazuje čištění kovů nebezpečnými chemikáliemi např. tetrachlorethylenem.

Snižování spotřeby

Snižování spotřeby

Působením activeJETu na povrch se snižuje množství produktu nezbytného pro vytvoření povrchové vrstvy, bez zhoršení stávajících parametrů.

Materiály:

Lepidlo, lak, barva, inkoust

Příklady použití:

Lepidla

Díky activeJETu se sníží množství lepidla potřebného ke spojení materiálu, ale nedochází ke zhoršení kvality spoje.

Vytvrzení vrstev

Vytvrzení vrstev

Vytvrzujeme různé druhy povrchových vrstev rychleji a kvalitněji pomocí speciálního prostředí, které activeJET vytváří.

Materiály:

Barva, lak, inkoust

Příklady použití:

Barvy a laky

Plasma activeJET urychlí vytvrzovací proces barev i laků. Šetří tak náklady na provoz zařízení s vysokou spotřebou energie.

Ukázka v praxi

Video zachycuje plazmovou povrchovou úpravu hadičky, na které se následně tiskne nápis inkoustem. Je vidět zřejmý rozdíl před a po aplikaci activeJETem.